Choď na obsah Choď na menu
 

AKO PRETVÁRAME KRAJINU

AKO PRETVÁRAME KRAJINU 

Baníctvo  ťažba uhlia: - na Slovensku len hnedé uhlie - ťaží sa v hlbinných baniach (povrchové bane na Slovensku v súčasnosti nie sú) - dôležitá energetická surovina  uhoľné bane: Handlová, Nováky, Prievidza (malé bane aj v Čároch, v Modrom Kameni a vo Veľkom Krtíši) baňa Handlová baníci banská šachta Handlová baňa v minulostiHutníctvo ťažba rúd:  rudy na Slovensku: železo, meď, zlato, striebro  v Slovenskom rudohorí bohaté zásoby železných rúd (magnetovec, hnedeľ) spracovanie rúd:  vo vysokých peciach (tavením železnej rudy a koksu vzniká surové železo)  železo sa ďalej spracováva na oceľ  najvýznamnejší hutnícky podnik na Slovensku: U. S. Steel Košice hutníctvo dnes stará hutnícka pec kováčska dielňaBanské mestá na Slovensku  Banská Bystrica – prívlastok „medená“ – vďaka ťažbe medi v Španej Doline, Starých Horách, Mošteniciach, Richtárovej, Pieskoch, Tajove  Banská Štiavnica – prívlastok „strieborná“ – najstaršie banícke mesto na Slovensku (prvá zmienka o ťažbe z r. 1217), menej sa tu ťažilo aj zlato.  Dobšiná – v strednej časti Slovenského rudohoria (ťažba kobaltovo-niklových rúd)  Gelnica – ťažba striebra, medi, zlata, ortuti, olova aj železnej rudy  Handlová – významné centrum hnedouhoľného baníctva na Slovensku  Hnilčík – ťažba medi Banská ŠtiavnicaBanské mestá na Slovensku  Kremnica – prívlastok „zlatá“, najväčší rozmach ťažby v 14.storočí, v časoch Uhorska. Od 17.novembra 1328 privilégium slobodného kráľovského a minciarskeho mesta. Kremnické dukáty (tzv. florény) patrili k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe.  Nižná Slaná – na Gemeri (ťažba železnej rudy, rýdzej ortute, rumelky a striebra)  Rožňava – centrum baníctva a hutníctva na Gemeri (ťažba železnej rudy, zlata, striebra, medi)  Smolník – centrálna časť Spišsko-gemerského rudohoria (ťažba železnej rudy, zlata, striebra, medi)  Špania dolina – obec preslávená ťažbou medi, od r. 2008 otvorené múzeum medi KremnicaBanské a hutnícke pamiatky  slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici  banské múzeum v prírode Banská Štiavnica – skanzen 2 km od Banskej Štiavnice  slovenské technické múzeum v Košiciach – unikátne banské interiéry v podzemí múzea  banícke múzeum v Rožňave – vlastivedné múzeum baníctva a hutníctva Spišsko-gemerského rudohoria  banské múzeum Štôlňa Andrej v Kremnici – prezentácia činnosti baníkov v 17.-20.storočí  súkromné múzeum Jána Procnera v Handlovej – 400 exponátov z histórie mesta a drevorezby tohto majstra rezbára, bývalého baníka  banské múzeum v Cígli pri Novákoch  múzeá v Španej doline, Gelnici, Rudňanoch, Nižnej Slanej, Vyšnej Boci, Liptovskom Hrádku šachta Lill Hodruša Vysoká pec ČerveňanyBanícke piesneBanskí záchranári  jedna zo základných zložiek Integrovaného záchranného systému  využiteľná pri riešení mimoriadnych situácií aj mimo banský sektor pomník tragicky zahynutým baníkom, Handlová oceňovanie banských záchranárov Pamätník baníkom v HandlovejVplyv baníctva a hutníctva na krajinu  znečisťovanie vzduchu, pôdy, vody  najškodlivejšia je povrchová ťažba hnedého uhlia, na Slovensku už nie je  hlbinná ťažba uhlia spôsobuje prepadliny, trhliny, zosuvy pôdy hlbinná baňa Handlová povrchová baňa na diamanty, Rusko Povrchová baňa ČRPriemysel  zaoberá sa ťažbou surovín, ich spracovaním až po výrobok  najrýchlejší rozvoj v 18.storočí (mnohé objavy a vynálezy) Odvetvia priemyslu:  strojársky (výroba strojov, ich súčastí)  hutnícky (výroba železa a ocele)  stavebný (výroba cementu, vápna, tehál...)  energetický (výroba energie)  chemický (výroba benzínu, olejov, lakov...)  potravinársky (výroba múky, chleba, cukru, mlieka...)  textilný a odevný (výroba bielizne, oblečenia...)  drevospracujúci (výroba nábytku, stavebných materiálov...)Strojársky priemysel  v súčasnosti hlavne automobilový priemysel (v minulosti výroba ťažkých strojov, vojenskej techniky, vagónov...) výroba automobilovHutnícky priemysel  Košice – výroba ocele  Žiar nad Hronom – výroba a spracovanie hliníka  Podbrezová – výroba plechov a rúr spracovanie železného šrotu železiarne PodbrezováStavebný priemysel  výroba a predaj stavebných materiálov  stavebná a obchodná činnosť cementáreň Rohožník ručná výroba tehálEnergetický priemysel  výroba elektrickej energie – Elekrárne: Vodné: Gabčíkovo, Váh, Liptovská Mara, Oravská priehrada... Jadrové: Mochovce, Jaslovské Bohunice Tepelné: Nováky, Vojany... solárna elektráreň vodné dielo Gabčíkovo jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice veterná elektráreň vodná elektráreň tepelná elektráreň NovákyChemický priemysel  výroba chemikálií, ropných, petrochemických produktov, liečiv, gumárenských a plastových produktov Najvýznamnejšie podniky:  Slovnaft Bratislava  Chemosvit Svit  Duslo Šaľa  Novácke chemické závody  Matador Púchov  Zentiva (bývalá Slovakofarma) Hlohovec... povrchová baňa na diamanty, Rusko povrchová baňa na diamanty, Rusko povrchová baňa na diamanty, Rusko zastúpený vo všetkých regiónoch  zaoberá sa spracovaním poľnohospodárskych výrobkov: mäsopriemysel, priemysel mlieka a výroby syrov, mlynský a pekárenský, cukrovarnícky, liehovarnícky, pivovarnícky, vinársky, hydinársky, cukrovinkársky priemysel, škrobárne, ovocinárstvo, mraziarne a spracovanie rýb, priemysel tukov a jedlých olejov, výroba nápojov Potravinársky priemyselTextilný a odevný priemysel  premena vlákien na priadze a látky, výroba vlny, posteľnej bielizne, odevov (Trenčín, Levice, Púchov...)Drevospracujúci priemysel  papierenský, nábytkársky priemysel (Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Skalica, Harmanec, Slavošovce...)Vplyv priemyslu na životné prostredie  znečistenie vody, ovzdušia, pôdy, skleníkový efekt Možnosti nápravy: zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia, zákaz používania freónov, zníženie spotreby ropy, zemného plynu, uhlia, recyklácia odpadu, využívanie alternatívnych zdrojov energií... Poľnohospodárstvo  zabezpečuje pre nás výživu  zaoberá sa pestovaním rastlín a chovom dobytkaPoľnohospodárstvo Nížiny:  najúrodnejšia pôda, najteplejšie podnebie  pestuje sa: pšenica, kukurica, jačmeň, cukrová repa, zelenina, ovocie, vinič  chov: ošípané, hydina Vysočiny:  chladnejšie, vlhkejšie podnebie  pestuje sa: raž, ovos, zemiaky, ľan, repka  chov: kravy, ovceEkologické poľnohospodárstvo  produktom sú biopotraviny  pestujú sa na ekologických farmách, ktoré dodržiavajú prísne pravidlá  prísny zákaz používania umelých hnojív  zvieratá žijú na otvorených priestranstvách alebo vo voľnej prírodeLesníctvo  obhospodaruje lesy: výsadba, údržba, výrub lesa Zdravý les: rozmanité druhy stromov rôzneho veku Ťažba dreva: holorubom, výberom výsadba lesa ťažba dreva kedysiOchrana životného prostredia  Porozprávaj, čo môžeme robiť pre ochranu životného prostredia...Ďakujem za pozornosť

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil 4.0 free

(Latonyasnund, 26. 3. 2018 15:05)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-bot captcha.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"