Choď na obsah Choď na menu
 

Ondrej Rozložník si Cenu mesta Dobšiná váži

Ondrej Rozložník si Cenu mesta Dobšiná váži ako ocenenie patriotizmu k mestu 

Medzi občanmi Dobšinej, ktorí si na tohtoročné Turíčne sviatky prevzali z rúk primátora Karola Horníka ocenenie mesta, bol aj RNDr. Ondrej Rozložník z Rožňavy. K tejto milej udalosti sa vyjadruje prostredníctvom stránky Maj Gemer takto: „Dňa 29.5.2009 mi bola udelená cena mesta Dobšinej za dlhoročnú propagáciu mesta. Ocenenie, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom si vysoko vážim a považujem ho za ocenenie môjho patriotizmu k tomuto mestu. Veď v tomto meste žili a sú pochovaní moji rodičia a pracovali tu generácie mojich predkov. Dobšiná patrí medzi unikáty geologickej stavby územia a banských miest, čo je potrebné i dnes zdôrazniť, vážiť si to a zanechať túto činnosť ako kultúrno-technickú informáciu pre našich nasledovníkov.
Ťažili sa tu rôzne druhy nerastných surovín, čo si vyžadovalo svedomitú prácu baníkov, banských technikov, a vysokú odbornosť inžinierov a úpravárov.
Nerastné bohatsvo bolo iste známe už napr. i Keltom v rokoch pred naším letopočtom. Nové technológie otvárky ložísk, dobývania nerastov, ich dopravy na povrch a hlavne ich úpravy na úžitkové kovy priniesli do tohoto územia hlavne germánski prisťahovalci. Túto odbornosť a znalosť preniesli i na pôvodných osadníkov a povzniesli mesto Dobšiná na celoeurópsky uznávané banské mesto.
Stáročia tu spolu žili Nemci, Slováci, Maďari a iné národnosti. Jediným kritériom v postavení tohoto spoločenstva bolo rešpektovanie spoločenských zásad a poctivo vykonávaná práca. 
Nemali ľahký život, ale vážili si túto prekrásnu časť Gemera a jeho prírodné bohatstvo a veľkú časť získaných peňazí z baníctva investovali do vzdelania, školstva a verejne prospešných inštitúcií.
To všetko ma viedlo k tomu, aby som, v spolupráci s viacerými odborníkmi z odboru geológie, baníctva a úpravy, túto kultúrnu a banskú činnosť monograficky spracoval do vydanej knihy "Banské mesto Dobšiná".
Aj preto si vážim toto uznanie od predstaviteľov mesta, ktorí slávnostné odovzdanie cien dokážu zorganizovať na vysokej spoločenskej úrovni a zároveň následne prezentovať vydanú knihu jej oficiálnym banským pokrstením.“ Ondrej Rozložník
Foto: Súkromný archív O. Rozložníka

 

 

 

 

RNDr Ondrej Rozložník
Vyšla kniha o histórii hornogemerského     banského mesta Dobšiná

http://www.dobos.revuca.net/gemer/dobsina/dobm1.jpgKoncom roka 2008 bola vydaná kniha o histórii mesta Dobšiná. Zostavovateľmi knihy sú: RNDr. Ondrej Rozložník a Ing. Emerich Hunsdorfer. Na jej zostavení sa spolu so zostavovateľmi podieľalo 11odborníkov v danej problematike a to: Ing. M. Bachňák, JUDr. J. Gašpar, Ing. J. Kilík, Ing. R. Magula, Mgr. I. Mesarčík, Ing. M. Neubauer, Ing. M. Rozložník, Ing. arch. E. Šmelková, RNDr. J. Vozár DrSc.
Dobšiná sa stala známou a produktívnou rudonosnou lokalitou v celej Európe vďaka výskytu viacerých rudných ložísk s minerálmi obsahujúcimi železo, meď, ortuť, nikel, kobalt, bizmut, striebro zlato, ako i ložiskom azbestu. Kniha predstavuje ucelený pohľad na históriu mesta, jej obyvateľov a banícku činnosť pri ťažbe rôznych druhov nerastných surovín, ktorá nemá na Slovensku obdobu. V prvej časti podáva históriu osídlenia Dobšinej, údaje o obyvateľoch, opisuje objav Dobšinskej ľadovej jaskyne, podáva popis unikátnych vodných elektrární, údaje o významných Dobšinčanoch, známych v celej Európe, stavebný vývoj mesta, činnosť hasičského zboru, súpis národných kultúrnych pamiatok a ďalších aktivít pôvodných obyvateľov a zvykov mesta.
http://www.dobos.revuca.net/gemer/dobsina/dobm2.jpgDruhá časť je venovaná geológii, baníckej činnosti, hutníctvu, železiarstvu, vplyvu Keltov na tento región a popis úpravy rúd s lokalitami bývalých úpravní a vysokých pecí. Tristosedemnásť prevažne historických fotografií a starých archívnych snímok túto históriu dokumentuje. V knihe je i zoznam 129 minerálov, vyskytujúcich sa v okolí Dobšinej, s ich názvami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Predslov a záver knihy je i v nemeckom a maďarskom jazyku.
Kniha o rozsahu 159 strán má formát 25 x 30 cm a je graficky spracovaná renomovanou Banskou agentúrou Košice – Ing. Tibor Turčan. Kniha vyšla v náklade 1000 ks a možno si ju ešte objednať na adrese: banska_agentura@netkosice.sk, alebo envex@stonline.sk.
RNDr. Ondrej Rozložník
 
 

 
 
Kuriozitou je  úryvok s dobovou karikatúrou o voľbe najdôležitejšieho človeka v meste – richtára.Voľba richtára v Dobšinej
Hmotnosť adeptov zapisuje sekretár

Každoročne bola volená  mestská rada, ktorú viedol richtár. Voľbu richtára, ako skutočný príbeh zo starých čias, žartovne opísal v dobšinskom dialekte – bulinerčine, Samuel Klein.
    Ako z ilustrácie vyplýva, voľba sa vykonávala zisťovaním váhy kandidátov, pričom „najhmotnejší“ sa stal víťazom.Podľa zachovaných záznamov prvým  známym richtárom bol Lölkhes (Lelko ?).
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.