Choď na obsah Choď na menu
 

DOBŠINÁ A BANÍCTVO

DOBŠINÁ

 

 

 

Ústie štôlne Karol, ZembergKamenná výstuž št. Karol

 

 

 

Dobšiná, ako jedno z najvýznamnejších banských miest na Slovensku, sa nachádza približne 26 km SZ od Rožňavy v Slovenskom Rudohorí. Tunajšie rudné žily patria medzi najpestrejšie, čo sa týka mineralogického zloženia. Bolo tu zistených niekoľko typov mineralizácií na pomerne malom území. Boli to žily s obsahom Cu ( Gápeľ, Buchwald, Langenberg, Himmelskorn, Hirschkohlug a iné ), s obsahom Hg ( Čuntava, Zinopelkamm ), s obsahom Bi ( Hirschkohlung ) a s obsahom Ni-Co, ktoré znamenali pre Dobšinú najväčší rozmach. Tieto sa nachádzajú na viacerých miestach v okolí Dobšinej ( Zemberg, Gugl, Martini, Tešnárky a iné menšie výskyty ). Okrem týchto rudných žíl sa tu vyskytujú aj telesá metasomatických sideritov a ankeritov. A v neposlednom rade veľké, ale dnes už vyčerpané ložisko chryzotilového azbestu. Tento sa ťažil povrchovo lomom. Na konci 19. storočia boli v prevádzke povrchové lomy Altenberg, Massorter a Biengarten, kde sa ťažili metasomatické Fe – rudy. Niektoré metasomatické telesá nevychádzali na povrch. Tie boli ťažené podzemne systémom dobšinskej dedičnej štôlne ako napr. ložisko Fe Georgi, Coburg. Touto štôlňou boli nafárané aj sideritové rudné žily s Ni – Co mineralizáciou ( žila Martini a Ťešnárky ). Dobšinská dedičná štôlňa sa začala raziť v roku 1851 z údolia Steinseifen a konečnú dĺžku 1872m dosiahla v roku 1902. Dosiahla tak hranicu banského poľa Biengarten. Najväčší význam pre Dobšinú mala ťažba Ni-Co rúd, na ktorých význam poukázal Sas Johan Gottlieb Schon ešte v 18. storočí. V tomto čase bola Dobšiná najväčším producentom Ni-Co rudy v Európe. Rudné žily sa vyskytovali v dvoch najvýznamnejších revíroch a to Zemberg a Gugl. Ložisko bolo ťažené veľkým počtom banských diel ( Maximilián, Karol, Fridrich, Samuel, Ján, Pavol, Jozef, Langenberg, Jóremény, Vrchná, Stredná a Spodná Terézia, Gothard a množstvo menších štôlní ). Žily dosahujú max. 1500m dĺžky a ich mocnosť nepresahuje spravidla 3m. Najvýznamnejšie žily sú Severná, Hlavná a Južná ( revír Zemberg ) a žily Terézia I a Terézia II ( revír Gugl ). Vo vrchných častiach týchto žíl ( pole Langenberg, Jóremény ) prevládali minerály Cu ( chalkopyrit a tetraedrit ) nad minerálmi Ni-Co. Smerom do hĺbky objem Ni-Co minerálov narastal. Najrozšírenejším Ni minerálom tu bol gersdorffit, v menšej miere sa vyskytoval Ni-skutterudit aj s obsahom Co ( XX do 5cm ), nikelín ( Tešnárky a azbestový lom ), pararamelsbergit ( Tešnárky ), pomerne často sa vyskytoval chalkopyrit, arzenopyrit ( XX do 3cm, št. Amália ), pyrit, tetraedrit, siderit, ankerit, spekularit, sulfosoli Bi-Cu ( Hirschkohlung ), bizmut ( Hirschkohlung ), markazit, lollingit a iné. Z nerudných minerálov sa vyskytovali baryt, kremeň, turmalín ( skoryl ), fuchsit a sekundárne minerály Ni-Co ( annabergit a erytrit ), azurit a malachit ( Himmelskorn ), sádrovec , rôzne formy aragonitu a iné. V azbestovom lome boli nachádzané pekné vlasovité agregáty chryzotilu, kryštáliky andraditu, aragonitu a ako zvláštnosť boli nájdené zaujímavé acháty. Súčasné možnosti zberu minerálov v Dobšinej sú značne chudobné, drvivá väčšina štôlní je zavalená a pri troche šťastia sa dajú nájsť spomínané minerály v azbestovom lome. Štôlňa Karol by si zaslúžila viac pozornosti, keďže je v podstate ako jediná ako tak prístupná v revíri Zemberg s peknou kamennou výstužou, čo značí, že to bola významná odvodňovacia štôlňa. Zrekonštruovaný portál by bola taká malá symbolická pocta dobšinskému baníctvu. Zdar Boh!

 

 

Mapa št. Karol, ( Hladík 1956 ) Štôlňa Karol za kamennou výstužou Časť štôlne bez výstuže Napadané skaly Zaujímavé ohnuté koľajnice po prieskume z 50 tych rokov, št. Karol Prekop na Severnú žilu, št. Karol Zával na hlavnej chodbe, št. Karol Cesta na Severnú žilu zmarená :-( Zeiringity na medziobzore št. KarolCo - zeiringit, št. Karol Zeiringity na stenách, št. Karol Sádrovce na stene jedného z prekopov št. Karol Starý banský vozík tzv. uhorský hunt z 19. storočia Zaplavená úpadnica  Zeiringit Zeiringit s prímesou Co 12x8cm, Dobšiná Zeiringit 13x9cm, Dobšiná Co - zeiringit 8x5cm, DobšináZeiringit 11x10cm, Dobšiná Zeiringit 8x7cm, Dobšiná Zeiringit 12x7cm, Dobšiná Zeiringit 13x7cm, Dobšiná Gersdorffit 10x10cm, štôlňa Jóremény, Gugl, Dobšiná Gersdorffit 15x8cm, žila Martini, Dobšiná Chodba v štôlni Gotthard, Dobšiná Úpadnica s aragonitom, Gotthard štôlňa, Dobšiná Dedičná štôlňa, DobšináNáteky zeiringitu v starine nad št. Dionýz, Dobšiná Recentné povlaky erytrínu v starine nad št. Dionýz, Dobšiná Erytrínové povlaky, detail Aragonitové náteky s prímesami Cu a Co, starina nad št. Dionýz, Dobšiná, Zemberg Cu Co zeiringit 6x4cm, Dobšiná Zeiringit 8x7cm, Dobšiná Štôlňa Amália, Dobšiná  Halda štôlne Jóremény, Gugl, Dobšiná Halda štôlne Stredná Terézia, Gugl, DobšináZbytky uhorského huntu, Gugl, Dobšiná  Kryštály hematitu v albitovej žile ( alpská paragenéza ) 14x11cm, Dobšiná Hematit detail XX 1cm, Dobšiná XX hematitu max. 1,5cm s XX albitu, Dobšiná

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Recommendations: how to promote your karol-duck.estranky.sk

(Latonyasnund, 27. 3. 2018 11:28)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-bot CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"