Choď na obsah Choď na menu
 

HISTÓRIA JEDNEJ ŠTÔLNE Z OKOLIA BANSKÉHO MESTA DOBŠINÁ

HISTÓRIA JEDNEJ ŠTÔLNE Z OKOLIA BANSKÉHO MESTA DOBŠINÁ

 
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_dobsina_dob-gluck_auf1a.jpgV okolí baníckeho mesta Dobšiná sa nachádza veľký počet starších i novších banských diel, medzi ktorými významné miesto zaujíma tzv. Dedičná štôlňa. Tento rok uplynulo od jej dokončenia práve 110 rokov. I keď je o nej už zmienka, či v literatúre, alebo aj na stránke, pripomeňme si aspoň stručne jej históriu.
Toto dôležité banské dielo sa začalo raziť v roku 1851 po úbytku zásob surovín odkrytých povrchovým dobývaním podľa projektu Fridricha Czervu (Czerva Frigyes), absolventa Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorý sa stal riaditeľom dobšinských mestských baní.
Tento presvedčil starostu, mešťanostov i banských podnikateľov o nutnosti založenia štôlne v najnižšom mieste, čím by sa overilo nielen pokračovanie ložísk nerastných surovín do hĺbky, ale aj ich prípadné dobývanie. V tejto dobe sa totiž ešte predpokladalo, že známe ložiská železných rúd Altenberg, Biengarten a Massörter, ako aj nikel-kobaltové rudné žily v banských poliach Zemberg, Mária, Jóremény a József majú svoje hĺbkové pokračovanie.
Tento projekt mal, pochopiteľne, veľký význam pre budúcnosť celého baníctva i mesta, o čom svedčí skutočnosť, že zainteresované strany a mesto sa rozhodli časť čistého príjmu z baní venovať na razenie Dedičnej štôlne.
Žiadosť o začatie razenia predložilo mesto rožňavskému kráľovskému banskému úradu dňa 4. decembra 1850. Projekt a meračské práce  prekontroloval kráľovský banský splnomocnenec Ernest Pongrátz (Pongrátz Ernő). 
Dňa 15. júla 1851 sa na miestnej obhliadke stretli odborníci, zainteresovaní majitelia  baní a hlavný  kráľovský  banský  dozorca  gróf Nyári,  ktorí uznali potrebu vyrazenia tohto diela, čím sa mohla začať realizácia projektu. Zarážkový bod bol stanovený na južnom svahu kopca Natterhüblchen v údolí Steinseifen, štôlňa smerovala priamočiaro pod banské pole Biengarten s azimutom 2h 7º 6`. Projekt určoval tieto parametre štôlne: výška profilu 3,48 m; šírka profilu 2,53 m; stúpanie1,157 mm na 1 meter.
b_150_100_16777215_00_images_stories_stolna1a.jpgPre skoré dohotovenie štôlne, mesto Dobšiná plánovalo vyhĺbenie šachty v údolí Steinseifen, ktorá by v hĺbke 106,2 m mala dosiahnuť úroveň Dedičnej štôlne. Z nej sa malo pokračovať v razení ďalšími dvomi predkami súčasne. O jej vyhĺbení bolo rozhodnuté dňa 12.  júla 1852 a 15. októbra toho istého roku bola  na  základe  meraní  riaditeľa  baní  Fridricha  Czervu a kráľovského  banského inžiniera C. Faila zarazená vo vzdialenosti 1270,64  m  (670 viedenských  siah) od ústia Dedičnej  štôlne. Pri  jej hĺbení sa však skoro narazilo na polohu silne zvodnelých bridlíc, a tak mesto pre vysoké náklady spojené s likvidáciou prívalových vôd od ďalšieho razenia šachty ustúpilo.
Riaditeľ mestských baní Fridrich Czerva vo februári roku 1853 odstúpil z funkcie a podľa neoverených  zpráv sa v priebehu roka v jednom z viedenských  hotelov otrávil arzénom a zomrel. Vedenie razenia štôlne prevzal najprv Oto Modrach a po ňom dobšinský rodák Samuel Husz, ktorý v októbri 1853 ukončil bansko-štiavnickú akadémiu.  
Počas vedenia jednotlivých riaditeľov mestských baní boli dosiahnuté nasledovné postupy pri razení štôlne:

15. 7. 1851 - 31. 12. 1852   1,5  roka    Fridrich Czerva            9,48 m
  1. 1. 1853 - 31. 12. 1853   1     rok      Oto Modrach             40,60 m   
  1. 1. 1853 - 31. 12. 1856   3     roky    Samuel Husz               
61,70 m
  1. 1. 1856 -   5.   1. 1862   5     rokov  Kamil Kaufmann       138,40 m  
  6. 1. 1862 - 30.   9. 1871   8,2  roka     Ľudovít Langsfeld     
314,68 m
  1.10.1871 - 30.   6. 1902 30,5  roka     Eugen Ruffinyi        1 221,82 m

Náklady na vyrazenie jedného bežného metra boli 114 korún a 30 halierov vo vtedajšej mene. Ak uvážime, že dielo bolo potrebné vystužovať, ďalej zvýšené náklady spôsobené zbytočným razením šachty a náklady vyvolané riešením vetrania, nebolo razenie tejto štôlne tak drahé. Vyrazením štôlne sa dokázalo, že ložiská spomínaných železných rúd tvoria samostatné ploché šošovky a nikel-kobaltové rudy sa smerom do hĺbky vytrácajú. I keď jej realizácia nepriniesla celkom očakávaný výsledok, znamenala veľký prínos k ozrejmeniu geologickej stavby územia a prispela k odkrytiu ďalších rudných telies.
Postupným rozfáraním z tejto štôlne sa utvorilo niekoľko banských polí a neskôr pokračovali banské práce nielen v jej úrovni, ale aj nad a pod ňou. Tak sa dospelo k stavu, keď celý úsek tvorilo sedem obzorov, pričom prvý bol v úrovni štôlne Juraj, štvrtý v úrovni dedičnej štôlne. Obzory pod jej úrovňou boli najprv vyrazené z úpadníc, pozdejšie bola z úrovne štvrtého obzoru razená slepá šachta najprv na siedmy a neskôr prehĺbená až úroveň deviateho obzoru. V súvislosti s nerentabilitou ťažby, práce v štôlni i na celom ložisku skončili v roku 1969, kedy jej ústie bolo uzavreté.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Blood difficulties - If you fancy distinguish more

(AIllerbAerolve, 27. 9. 2018 17:17)

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-feminin-achat-carte/

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(AlbertEminy, 23. 7. 2018 18:23)

The prostate is an essential portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate related can be found just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient for that patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of all types of prostate infection. It is due to bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect within the gland and the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be brought on by trauma to the urinary tract or by infections from other parts with the body. A patient may go through testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal from the prostate defect as well as the employment antibiotics and NSAIDs to treat the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to establish the cause of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some from the actions you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for general health and it will also keep your urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations weekly will help to prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef a week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most important measure to consider to be sure a proper prostate is usually to choose regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you should choose prostate examination at least per year.

XEvil 4.0 breaks CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(Latonyasnund, 27. 3. 2018 6:28)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any antibot protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(MashaRix, 13. 12. 2017 10:51)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot CAPTCHA's.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"