Choď na obsah Choď na menu
 

Pamätnosti Gemersko-Malohontské

Pamätnosti Gemersko-Malohontské

 

 

K) Staré baníctvo v Gemeri

 

 

 

Na dosvedčenie toho, že Slovania vôbec už v prastarej dobe, buď jednoho času s Nemci, buď ešte skôr od nich baníctvo pilňovali, uvádza Bartol. v diele „Provincia Csetnek“ svedectvá nemeckých spisovateľov, k pr. Gottlieb Hencze „Versuch über die ältere Geschichte des Fränkischen Kreises“ píše: „Frühzeitig legten sih die Slaven auf den Bergbau. Die ergiebigen ungarischen Bergwerke wurden von ihnen erfunden — und unsere Voralters in ausnehmender Blüthe gestandenen Bergwerke, welche mehreren Orten bei uns Ursprung geben, stammen wahrscheinlich von ihnen her. Weil die Slaven die ersten waren, welche sich mit dem Bergbau vorzüglich beschäftigten, sind noch so viele slavische Wörter im Bergwesen gebrauchlich, als Flotz, Kuks, Kisz, Kipricht, Schacht, Schwaden, Kobold, Schicht, Seiffen, Spath, Hollen, Meiter u s. w.“

Že i vrchy a bane gemerské za starých čias boly na striebro a zlato bohaté, tak svedčia dejepisci: Bonfín, Ranzanus a druhí; a že pradávni predkovia naši tieto vzácne kovy, zo zeme pilne na svetlo vynášali, na to poukazujú mnohé od nepamäti ľudskej už zasypané bane na rožňavskej, štitnickej, muráňskej, ratkovskej a rimavskej doline.

Ako to vôbec obyčaj býval pri najstarších národoch sveta, tak i gemerskí Slováci za prastarej doby dolovali zlato z piesku, bystrých riekach a potokoch, čoho znaky a povesti sú i posial ešte na rožňavskej, štitnickej, muráňskej a rimavskej doline; ačkoľvek v Gemeri tak dlhočizné vodovody a prieplavy sa nenachodily, ako vo zvolenskej stolici a v Tatrách sa ony až posial rozoznať dajú, ktoré patrne niekdy ku premývaniu zlatého piesku slúžily; za to ale mnohé povesti ľudu na pr. pod starým hradom jelšavským po dnes pripomínajú, ako tam niekdy z piesku zlatý prach vymývali.

Vedľa zlata a striebra je v Gemeri i dobývanie železa prastarým; k čomu prirodzeným spôsobom podnes zavdať musel predkom naším povestný vrch „Železník“, — toto nesmierne bohaté ložisko železnej rúdy, z ktorého sa i po dnes rok po roku mnohé milliony centov rudy na železo dorobí. Okolo vrchu Železníka, po Horňom Gemeri na široko-ďaleko nachodily sa nie len v hornej vrstve zeme väčšie-menšie žily železnej rúdy, ale i v povrchu zeme, skrz plutonické prevraty kôry zemskej, nakopené jej hromady, ktoré keď za viacej storočí prevetraly, ľahko sa potom aj topiť daly. Tak tedy naši dávnovekí predkovia po všetkých okolo Železníka ležiacich dolinách, áno i pri tých najchatrnejších potôčkoch, na stráňach a úbočiach vrchov nastaväli malé, železo topiace piecky, a tak dorábäli všeliaké železné domáce náradie a kovali meče. Hromady trosiek po našich dolinách a úbočinách sú toho po dnes istým dôkazom. Pamätno pri tom, že niet pamiatky, aby na vrchu Železníku a v celom jeho okolí nemeckí osadníci s dobývaním železnej rudy boly sa zaoberali; tento priemysel od prastarej doby bol výlučne v rukách Slovákov.

Čo sa už nemeckých prisťahovalcov týče, známo je, že od času II. Gejzu † 1161 Nemci, prilákaní povesťmi o bohatých baniach v Tatrách a okolitých vrchoch sa nachodiacich (tak ako terajší dobrodruhovia v zlatej Kalifornii), vo Spiši sa usadzovať začali. Jedna haluz z nich osadila sa v Gemeri na Dobšinej, ktorá istotne s Nemci v Smolníku, Gelnici, Wagendrüsslu z jednoho a toho istého kmeňa pochodí, a nie, ako daktorí myslia, žeby dobšinskí Nemci boli pozostatky Quadov, Gepidov, Markomanov lebo Gótov. Dobšinci títo sa potom rozliezali po celom Gemeri, hľadajúc vzácne kovy, a behom 13., 14. a 15. stol. osadili sa z nich četnejšie rodiny i v Jelšave, Revúci, Plešivci, Štitníku a v okolí, ba i niektoré maličké obce založili, ako na pr. Petrmanovce (Petersmandorf), Markuška (Marksdorf), ktoré sa ale skoro poslovenčily; tak, že už teraz len niektoré rodinné nemecké mená, potom nemecké zápisnice v menovaných mestách z 15. a 16. stol. a prilepené im názvy nemecké ku pr. Eltsch (Jelšava), Rauschenbach (Revúca), Pleisnitz (Plešivec) na bývalých tam niekdy prisťahovalcov pripomínajú.

V XVI. stol. mali tíže Nemci na Dobšinej, v Štitníku a Ochtinej rukodielne oceľové, v ktorých kovali meče pre vojsko Bočkayovo, Bethlenovo, Tökölyho a Rákócyho, ba v Štitníku bola aj cecha mečovnícka, ktorá mala svoju osobitnú lavicu v tamejšom kostole.

Medzi zásluhy prisťahovalých sa do Gemera Nemcov pripočítať sa musí hlavne to, že oni pre menované už mestá vymohli a nadobudli tak rečené krupinské právo, ako ho niekdy kráľ Bela IV. r. 1244 mešťanom krupinským bol udelil, a ktoré v tom záležalo, že si mešťania svojho rychtára slobodne volili, tak, že sa im do tejto voľby ani comes de Zolyom župan zvolenský miešať nesmel, a potom, že si vo svojom chotári mohli slobodne drevo rúbať i skáľa lámať, nasledovne mali svoju vlastnú právomocnosť a svoj trestný súd. Tak r. 1328 na prosbu pána Dominika Bebeka kráľ Karol vydal pre mestá Štitník a Plešivec diplom, v ktorom toto stojí: „Quod duc ville ipsius, Pelesich et Csetnek vocate, in his omnibus singulis literatibus, seu libertatum prerogativis, quibus hospites nostri de Carpona pratulantur, a modo in posternum, cum suis hospitibus, perpetuo gaudeant et fruantur“. (Aby jeho dve mestá, menom Plešivec a Štitník vo všetkých týchto výhodách, alebo predprávach slobody, ktorých sa tešia naši hostia v Krupine, od teraz na vždy sa radovaly a prekvitaly i so svojimi prisťahovalci.)

Dosial ešte dobšinskí Nemci majú v obyčaji, temer rok po roku sa rozliezať a potulovať po vrchách Horného Gemera, a otvárajú tu i tam staré i nové bane, vábiac na ne nových účastinárov, (v Chyžňom dolina Nemcová, potom mená obyvateľov: Hevär, Hevärik, Hauer, a bývalé ich Huty. Hütte upomínajú na týchto baníkov nemeckých). Slováci, ktorým takéto banícke dobrodružstvá neboly po vôli, pracovali a pracujú i dosial stále v železných baniach na vrchu Železníku, menovite obyvatelia Sirka, Turčoka, Rákoša a Nandráža, ako aj v početných železných mašách a lejárňach horného Gemera.

 

L) Pamätnosti prírody v Gemeri

 

 

 

I. Jaskyne:

1. Baradla, Agtelek je svetoznáma.

2. Lednica (maď. Lednicze) pri osade Siliczi, na pomedzí torňanskej stolice, na vrchu hory; vyzerá ako otvorenina vyhaslej sopky. Jaskyňa ide do zeme ako do studne, a pamätná je tým, že za horúceho leta po stenách jaskyne kruhy ľadu rozličnej podoby sa nachodia; naproti tomu v zime je tam len voda a blato. Keď ta do jaskyne z pištole strelí, tak to dá silný ohlas, akoby veliké delo.

3. Büdöstó, jaskyňa s ľudskými kosťami blízko Hosusova, o ních sú rozličné povesti.

4. Na vrchu Káčer, či Kašter za Tisovcom nachodia sa tiež jaskyne s kosťami predpotopných zvierat.

5. Na vrchu Čertovom, tiež za Tisovcom, asi 1 a pol hod. od mesta, nachodí sa veľa jaskýň a v nich kvapkajúci kameň „Stalactytes“. Z tohoto vrchu pomedzi zápole a vysoké skaliny veľmi úzkym, sotva 4 stopy obnášajúcim žľabom valí sa s velikým hrmotom dolu tak rečený „Čertov potok“.

6. Na vrchu Hajnáš, medzi Muráňom a Tisovcom, je tiež dosť veľká jaskyňa, v ktorej sa i malé jazero nachodí.

7. Na vrchu Šajba, medzi Muráňom a Tisovcom tiež sa nachodia väčšie i menšie jaskyne.

8. Nad osadou Huta Muráňska, blízko hradskej cesty sa nachodí jaskyňa asi na 250 krokov dlhá, z ktorej potok vyteká. Povesť je medzi ľudom, že sa tam rubíny nachodia.

 

II. Občasné pramene:

1. Stracená, tento prameň opísal dôkladne a vedecky Štúr.

2. Na Španom Poli sú dve občasné jazerá.

3. V Rákoši pod Železníkom, na stráni „Včelínec“ zvanej, nachodí sa tiež občasný prameň.

 

III. Ľadová dolina:

Povyše Muráňa medzi vysokými skalami je už úzka dolina pod menom „Pravá“, kde za horúceho leta býva studeno, tak, že na površí zeme rastie len hôrny mach a daktoré zakrnelé kroviny, alpské rastliny a kvetiny, pod machom ale cez celé leto nachodí sa dosť hrubá vrstva, čiže kôra ľadová.

 

M) Nárečie gemerské

 

 

Každá temer dolina v Gemeri má svoje podnárečie. Malý Hont a dolina Balogská hovorí nárečím od zvolensko-novohradského málo rozdielným; ale už Horný, čiže Gemerské Pohronie má svoj vlastný prízvuk a svoje podnárečie, a zase doliny Muráňska, Ratkovská, Štitnícka a Rožňavská má každá svoje zvláštnosti v nárečí. Vôbec riecť sa môže, že v reči gemerského ľudu mnohé sú rusismy a polonismy, ku pr.: burjan, žmeň, kvjačja, ješč, pič, spač, varič, sadžic; ja som búl; po zemplínsky: jašmy bul atď., čo sa dá ľahko vysloviť. Veď už pred príchodom Maďarov Slováci na hornej Tise súsedili s Malorusmi, svojími pobratimcí, a zase zo spišskej strany s Poliakmi; keď sa ale Maďari ako klin medzi ních vrazili, hore Šajavou a Hornádom, rozlúčili ich natoľko, že gemerskí Slováci napotom už s pobratimci Malorusmi viac temer ani do styku neprišli; naproti tomu ale Slováci šarišskí, abaujskí a zemplínski od Gemercov odtrhnutí, s Poliakmi a Malorusmi do najbližšieho styku prišli, a keď potom ešte v rozličnej dobe, zvlášte po tatárskom spustošení cez priesmyky Karpatov prichodili väčšie i menšie roje pobratimcov poľských a maloruských, ktorí sa medzi nimi usadili a v jedno pomiešali, utvorili zvláštne nárečie šárišsko-zemplínske, ktoré p. Záborský vôbec sotácskym menuje. Pri tom všetkom najdeš v Gemeri tie isté národné piesne, porekadlá, detinské hry, povery, obyčaje, ba i tie isté mená ovocných druhov jabĺk a hrušiek, a podobné maličkosti, ako vo vzdialenom a odtrhnutom od nás Šariši a Zemplíne, na znak toho, že sme pred tisícročím boli spolu jedon nerozdielny národ, jedna reč, a dá Bôh i zostaneme. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

New package XEvil 4.0 bypass of captchas more than 8400 types

(ShaylaKybxu, 12. 10. 2018 13:42)

Incredible update of captcha recognition software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

See you later ;)

Recommendations: how to promote your karol-duck.estranky.sk

(Latonyasnund, 26. 3. 2018 9:41)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot captcha.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil can solve 99% types of captchas

(MashaRix, 12. 12. 2017 22:05)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"